פרחים פורחים ליד נביעת הנפט תודות למים, הנובעים יחד עם הנפט.
צילום:
S. Mulqueen , באדיבות מחלקת השימור של מדינת קליפורניה
 
מפתיע ומעניין!
לפני כ-5000 שנה, בבבל העתיקה, כינו את הנפט בשם: " נַפטוֹ", שפירושו: "מתלקח" ומכאן מקור
שמו כיום.
בשפה הלועזית קוראים לנפט גם " פֶּטרוֹלֵיאוּם", שפירושו: "שמן הסלע".
הנפט יכול לנבוע מעל האדמה באופן טבעי, ממש כמו מים ממעיינות! בנביעות אלה יש בדרך כלל גם מים, גז ואַספַלט (זֶפֶת). בים המלח היו מעיינות כאלה ולכן, הוא נקרא בעבר גם "ים האספלט".
כבר בימי קדם השתמשו אנשים באספלט, שנמצא בנביעות נפט, כדי לאטום את בתיהם מפני הגשם, לאטום סירות ממים ועוד. חומר זה נזכר בתורה בשם: "זֶפֶת", או "כֹפֶר". גם התיבה בה הושט משה רבנו על היאור נאטמה בעזרת זפת! " וַתִּקַּח־לוֹ תֵּבַת גֹמֶא, וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת" (שמות ב', ג')
יש צמחים ובעלי חיים המעדיפים לחיות דווקא ליד נביעות נפט! אחד מהם הוא חרק מיוחד בעל השם המפתיע: "זבוב הנפט".
 
  כיצד נוצר הנפט?  
  מפתיע ומעניין!  
  מכאן זה מתחיל...  
  נסו זאת בעצמכם!  
  נכון, או לא נכון?