איך גורמים לאדמה לרעוד ו"לספר" היכן מצוי הנפט?
1. מכשיר מיוחד, הנישא במשאית שולח קולות
אל תוך האדמה.
2. מתוך הקולות השונים שהסלעים מחזירים אפשר
ללמוד על סוג הסלעים ועל המבנה של שכבות הסלע.

משלימים את החסר
בשיטה אחרת, מחברים את המידע על מבנה השכבות שהתקבל בקידוחים שונים ומשלימים את המידע החסר כדי לקבל את התמונה המלאה.
המשימה - גילוי נפט
גילוי מאגרי נפט דומה למשימה בלשית, אך העוסקים בה אינם בלשים, אלא גיאולוגים - כלומר, מדענים החוקרים את מסתרי האדמה. הגיאולוגים חוקרים את מבנה שכבות הסלע ואת התהליך שבו נוצרו. מתוך המידע שאספו הם מרכיבים תמונה מלאה. בעזרת תמונה זו הם יוכלו להצביע על המקומות, שעל-פי השערתם יש סיכוי גדול ביותר למצוא בהם נפט בכמות גדולה. במקומות אלו מצויות מלכודות נפט שהנפט מצטבר ונאגר בהן.

כיצד מאתרים מלכודת נפט במעמקי האדמה, במקום שלא ניתן להגיע אליו או לראות אותו?

לשם כך נעזרים הגיאולוגים בכמה שיטות. הנה שתיים מהן:
1. השיטה הנפוצה ביותר לאיתור מלכודות נפט מזכירה את השיטה שאנו משתמשים בה כדי ללמוד על מידת הבשלות של אבטיח – טופחים עליו ומקשיבים לצליל המוחזר ממנו.

באופן דומה מכים על האדמה בחוזקה או "יורים" לתוכה קול חזק. המכה, או הקול, גורמים לשכבות הסלע לרעוד, והן מחזירות רעידות. הרעידה החוזרת מכל שכבה שונה, תלוי בסוג הסלעים המרכיבים אותה ובמבנה שלה. הרעידות החוזרות נקלטות במיקרופונים או במכשיר מיוחד, הרגיש לרעידות ונקרא סייסמוגרף. מהמידע המתקבל ממכשיר הסייסמוגרף לומדים הגיאולוגים על סוג הסלעים ועל המבנה שלהם.

2. שיטה אחרת היא לקדוח באדמה במקומות שונים. בכל קידוח אוספים דוגמאות של שכבות הסלע ולומדים על מבנה השכבות. לבסוף, מחברים את המידע שהתקבל מכל הקידוחים כדי לקבל תמונה שלמה של מבנה שכבות הסלע באזור.
 
  נפט במלכודת  
המשימה – גילוי נפט  
להוציא נפט מן האדמה  
  מפתיע ומעניין!  
  מחפשי הנפט  
  נכון, או לא נכון?