במפה זו, שצייר צייר לא ידוע לפני כ-60 שנים,
ניתן לראות את צינור הנפט שהונח מכירכוך שבעיראק
ועד לבתי הזיקוק בחיפה.
מפתיע ומעניין!
במשך יותר מ-13 שנים, עד למלחמת העצמאות לפני כ-60 שנים, זרם הנפט לבתי הזיקוק בחיפה בצינורות היישר מעיראק ומאיראן (פרס).
במלחמת העולם השניה, לפני כ-60 שנים, הפציצו מטוסים איטלקיים את בית הזיקוק בחיפה כ-22 פעמים! ההפצצות גרמו לנזק רב, ואפילו אחת משתי ה"לבניות" נפגעה. למרבה המזל, לא נפגע איש.
הלפיד הוא מתקן גבוה מאוד – כדי להגיע לראש הלפיד, בגובה של 80 מטרים, היו צריכים 47 אנשים לעמוד זה מעל זה! בגלל גובהו הרב ואש התמיד הבוערת בראשו הלפיד משמש כנקודת ציון בולטת לנוסעים בדרכים.
מבית הזיקוק בחיפה יוצאים צינורות ארוכים, המזרימים את התוצרים של זיקוק הנפט מצפון הארץ ועד לדרומה. אורכם של הצינורות מגיע לעשרות קילומטרים והם טמונים מתחת לאדמה.
סופת הוריקן המשתוללת במפרץ מקסיקו שבארצות הברית, או מותו של מלך סעודי - כל אלה עשויים להשפיע מאוד על מחיר הנפט הגולמי ומוצריו. כיצד? מחיר הדלק ומוצרי הנפט האחרים נקבע על-פי מחירה של חבית נפט גולמי. מחיר זה מושפע מאוד מאירועים שונים המתרחשים בעולם, ובמיוחד ממה שמתרחש באזורים בהם נמצאים שדות נפט גדולים, כמו בערב הסעודית או במפרץ מקסיקו.
 
  כיצד מזקקים נפט?  
סיור בבתי זיקוק  
  מפתיע ומעניין!  
  מזקקי הנפט  
  נכון, או לא נכון?