לאחר מאמצים רבים, נמצא ה"זהב השחור", הוא הנפט הגולמי, והוצא ממעמקי האדמה. מבארות הנפט הוא מובל באניות מיוחדות - מכליות נפט - או שהוא מוזרם בצינורות ענקיים אל בתי הזיקוק.
בית הזיקוק נראה במבט ראשון כמו מבוך מסתורי של מגדלי מתכת וצינורות צבעוניים. למעשה, זהו מפעל ענק, אשר יש לו מטרה אחת – לעבד את הנפט הגולמי. מהנפט הגולמי מייצרים בעיקר מוצרי דלק, כמו בנזין וסולר. בנוסף, מפיקים ממנו חומרים, המשמשים בעצמם כחומרי גלם למפעלים אחרים. מחומרים אלו מייצרים מוצרים רבים, שאנו משתמשים בהם בחיי היומיום. בשלב הראשון מפרידים את הנפט הגולמי לחומרים השונים, המרכיבים אותו. לצורך כך משתמשים בשיטה הנקראת זיקוק.
 
  כיצד מזקקים נפט?  
סיור בבתי זיקוק  
  מפתיע ומעניין!  
  מזקקי הנפט  
  נכון, או לא נכון?