נכון, או לא נכון?
סמנו במשפטים הבאים את האפשרות הנכונה: נכון, או לא נכון?

 
  זיקוק הוא שיטה להפריד חומרים זה מזה.  
  בבית הזיקוק מייצרים מהנפט צעצועי פלסטיק, שקיות ניילון ונרות.  
  הנפטא משמשת חומר גלם לייצור נרות.  
  כדי ליצור דלקים נקיים, מרחיקים את הגופרית מן הנפט.  
  הקרוסין משמש חומר דלק לתחנות כוח.  
  תפקידן של ה"לֵבֵּניות" בבתי הזיקוק הוא לקרר את המים.  
 
  כיצד מזקקים נפט?  
סיור בבתי זיקוק  
  מפתיע ומעניין!  
  מזקקי הנפט  
  נכון, או לא נכון?