חיים ללא נפט?
כל כך הרבה פעולות שאנו עושים מדי יום תלויות בנפט ובמוצריו...
משנה לשנה השימוש שאנו עושים בנפט הולך וגובר, וכמויות הנפט שאנו צורכים גדלות.
האם כמות הנפט בעולם יכולה לספק את הדרישה הגוברת הזו?
כיום, יש שיטות מתקדמות לשאיבת נפט המאפשרות לשאוב יותר נפט, אפילו מבארות שנחשבו כבארות "יבשות". יש גם מאגרי נפט חדשים המתגלים מדי פעם.
אולם, לכמות הנפט בעולם יש סוף, ומאגרי הנפט הולכים ומתכלים ככל שאנו משתמשים בהם. יש המעריכים, כי מאגרי הנפט בעולם יספיקו לנו רק לעוד כמה עשרות שנים!

נסו לדמיין:
כיצד ייראה יום בחייכם בלי הנפט ומוצריו? אילו פעולות תוכלו להמשיך ולעשות? אילו פעולות לא תוכלו לעשות? כתבו וציירו את העולה בדמיונכם.

מדענים ואנשי מקצוע רבים בעולם עסוקים במציאת פתרונות לבעיית התכלותם של מאגרי הנפט. היום קיימים כבר דלקים חלופיים לכלי רכב, העתידים להחליף את הדלקים המיוצרים מהנפט. גם השימוש במקורות אנרגיה חלופיים להפקת חשמל הולך ומתפתח.
 
משתמשים בנפט  
  חיים ללא נפט?  
  בעקבות הנפט בבית  
  מפתיע ומעניין!  
  נכון, או לא נכון?