פותרים בעיות – ושומרים על איכות הסביבה!
 
 
 
נפט ואיכות הסביבה  
נאמנים לסביבה  
פותרים בעיות  
  מפתיע ומעניין  
  נכון, או לא נכון?