הנפט הגולמי הוא אוצר לחיינו – בזכותו אנו יכולים להאיר את בתינו, לחמם אותם, לנסוע ממקום למקום ולעשות עוד פעולות רבות וחשובות, התורמות לאיכות החיים שלנו. אולם, כאשר אנו מפיקים נפט, מובילים אותו ממקום למקום, או משתמשים במוצריו – אנו משפיעים על הסביבה: על איכות האוויר, על איכות המים, על ייצור פסולת ועוד.

כיצד ניתן להמשיך ולהשתמש בנפט ובמוצריו, אך גם לשמור על הסביבה היקרה לנו?
 
נפט ואיכות הסביבה  
נאמנים לסביבה  
פותרים בעיות  
  מפתיע ומעניין  
  נכון, או לא נכון?