נכון, או לא נכון?
סמנו במשפטים הבאים את האפשרות הנכונה: נכון, או לא נכון?

 
  מגדלי הקירור ("הלבניות") אינם מזהמים את האוויר.  
  ארובות גבוהות גורמות לזיהום אוויר יותר מארובות נמוכות.  
  תחנות דלק עלולות לגרום לזיהום מים.  
  חיידקים שניזונים משמן? אין חיה כזאת...  
  שריפת דלק בכלי הרכב היא הסיבה העיקרית לזיהום אוויר בישראל.  
  הפחתת כמות הגופרית המצויה בדלק עוזרת להפחתת זיהום האוויר.  
 
נפט ואיכות הסביבה  
נאמנים לסביבה  
פותרים בעיות  
  מפתיע ומעניין  
  נכון, או לא נכון?