התכנית מחייבת המשך השקעות בטכנולוגיה חדישה ביותר
לעמידה בתקנים וצמצום הפליטות.