יישום תקן בועה גז טבעי
פליטה סגולית של גופרית דו-חמצנית בין 25% מבתי הזיקוק באירופה
בעלי הפליטות הנמוכות ביותר

פירוט נוסף