• בזן משיבה לציבור 40 דונם שחלקם ישמשו כטיילת לשדרות ההסתדרות

• בדרום המתחם יוקם פארק הקישון לטובת תושבי מטרופולין חיפה.

ראו חלק נוסף בתקנון 6.4.3


כך תיראה הטיילת בשדרות ההסתדרות בעתיד