בזן השקיעה סכומי עתק כדי להסב את פעילות המתקנים ממזוט לגז טבעי
כאשר כמות הפליטות ירדה בכ-90% בעקבות המעבר לגז טבעי
זאת בנוסף לשיפור שחל בפליטות עוד קודם לכן בהיקף של עשרות אחוזים