דברי הסבר לתוכנית

התכנית המוצעת חלה על שטח במפרץ חיפה להלן מתחם בזן בו פועלים כיום המפעלים הבאים: בתי זקוק לנפט בע"מ, כרמל אולפינים בע"מ גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ, שמנים בסיסיים חיפה בע"מ חיפה כימיקלים בע"מ (להלן - מתחם בזן). בית הזקוק הפועל במתחם הוקם בשנת 1931. החל משנות השישים הוקמו במתחם המפעלים כרמל אולפינים בע"מ, .גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ, שמנים בסיסיים חיפה בע"מ וחיפה כימיקלים בע"מ