החיים חוזרים לקישון

במסגרת מאמצי בזן לשמירה על איכות הסביבה, מופסקת הזרמת השפכים לקישון בפיילוט שנערך לאחרונה הצליחה בתי זיקוק לצמצם בלמעלה מתשעים אחוז את היקף הזרמת המים לקישון במסגרת הפיילוט, שנערך על ידי בית הזיקוק בשיתוף עם חברת משאבים מתחדשים עוברים השפכים של בית הזיקוק הליך טיפול במים המורכב מ-18 שלבים 16 מהם בתוך בית הזיקוק ו -2 השלבים האחרונים במתקן משאבים מתחדשים שהוקם בשטח בית הזיקוק, ובכך הופכים השפכים למים מטוהרים המועברים לשימוש חוזר בהליכי הייצור של בזן.
בכך יכולה בזן לצמצם את הזרמת השפכים לקישון, עד כדי הפסקה מוחלטת בעתיד המתקן החדש של "משאבים מתחדשים" מסוגל לטפל בכ600 קוב לשעה, ובכך נותן מענה להיקף הפעילות השוטפת של בזן. מעבר ליתרון הסביבתי של הפסקת הזרמה לקישון וטיהור מים נקיים, יביא המתקן החדש לחיסכון עצום במים שפירים באמצעות שימוש חוזר במים המטופלים על ידי המתקן החדש.

ובשטח כבר רואים תוצאות, בדמות אוכלוסיות הצבים והדגים המפוארות שהתפתחו בנחל ומושבות הקינון לאורך גדות הנחל. הפסקת ההזרמה מביאה למצב סביבתי אופטימאלי עבור הקישון ותושבי האזור ושינוי זה מצטרף גם לשיפור הניכר שחל באיכות האוויר כתוצאה מהמעבר של בז"ן לשימוש בגז טבעי.

כתבה בערוץ 10