טיפול בשפכים

כתבה בערוץ 10
כתבה המציגה את שיקום הקישון לאחר הפסקת השפכים